Rượu Champagne

Rượu Champagne – Rượu Sâm Banh

Chỉ với rượu chát sản sinh trên vùng đất Champagne mới được gọi là rượu sâm panh. Và nhãn mác tên rượu đã được chính phủ Pháp bảo hộ. Các mẫu rượu nhẹ phân phối từ nho trên những vùng khác của bờ cõi Pháp được gọi bằng tên vang nổ (sparkling wine).

Nhằm giữ được hương vị, chất lượng của rượu Champagne, chính phủ Pháp cũng quy định vô cùng nghiêm nhặt những cái nho được phép trồng trên vùng đất này, và việc chăm nom nho, bí quyết khiến rượu, thời kì chứa giữ rượu, trẻ ranh giới vùng trồng nho cũng được kiểm soát nghiêm ngặt.

.

Hiển thị 1–9 của 12 kết quả