RƯỢU BRANDY

Rượu Brandy được mọi người biết đến là tên gọi chung của các loại rượu mạnh (spirit) có độ cồn trung bình 40 độ trở lên. Rượu Brandy có phương pháp sản xuất từ cách chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ (ít nhất là hai năm). tiếp theo là được làm theo cách là giảm nồng độ rượu bằng phương pháp pha thêm nước cất

Hiển thị tất cả 3 kết quả